Khu di tích lịch sử Nhà và Hầm D67 - The historic House and Tunnel D67